Prostor za Logo i ostalo
  Start     Dokumenta   Drugi o nama   Vaša priča   Naselja   Kultura   Novosti   Linkovi

SADRŽAJ    Start    

    DCS    

    Poreklo Cincara    

    Istorija Cincara    

    Jezik Cincara    

    Muzika Cincara    

    Poznati Cincari    

    Publikacije    

    Galerija slika    

    Kontakt    


bottom
ZVANIČNA DOKUMENTA -

ball- PREPORUKA 1333 (1997)SAVETA EVROPE - srpski- ovde

ball- RECOMMENDATION 1333 (1997)COUNCIL OF EUROPE - engleski- ovde

ball- REZOLUCIJA IZ DIZENTISA - SRPSKI - ovdeOSTALO

Stavovi iznešeni u ovoj rubrici ne predstavljaju obavezno i stavove redakcije

ball - Old literature and the first writings - ovde

ball - Niški Cincari u kulturnom i političkom životu Niša - - ovde

ball - Uloga Cincara u stvaranju srpske elite i modernizaciji srpskog društva - - ovde

ball- Srbi, Hrvati i Vlasi - -ovde

ball- Realizacija etničkih prava u komunikaciji u R.Makedoniji - armanski - -ovde

ball- Balkanski Hazari - srpski - - ovde

ball- Report on Arman Question 1997 Council of Europe - ovde

ball- Report on Aromanian Language in Romania - ovde

ball- Policy statement - The Arman Community from Romania-ovde

ball- Cincarin_kao_cicija - - ovde

ball-Clarification-V.G.Barba - ovde

ball-The Arman Awakening in Albania - ovde

ball-21 VEK - CINCARI U PANČEVAČKOJ OPŠTINI - ovde

ball-O etnonimu Vlasi kao Srbima - ovde

ball-Doktor Kosta Hadzi - ovde

ball-Plemeniti Jovan Nako - ovde

ball- DOES THE AROMANIAN HAVE A CHANCE? - ovde

ball - Porodica Antula - ovde

ball - Rodoslov porodice Danic - ovde

ball - Alternativni izveštaj o stanju nacionalnih manjina u Srbiji 2007. - ovde

ball - Leksikon manjina Evrope- ovde

ball - Armans in Kosovo- ovde

ball - PRAVOSLAVLJE KAO FAKTOR INTEGRACIJE- ovde

ball - Roots on ethnic identity of Arumanians in Bulgaria- ovde

ball - NARRATING NATIONAL UTOPIA Steliu Lambru - ovde

ball - Moskopolje - uništena hrišćanska varoš u Albaniji - ovde

ball - The Balkan Vlachs - Aromanians - ovde

ball - Karadjordje i Cincari - ovde

ball - Trgovačka čaršija - Branislav Nušic -ovde

ball - Zerek - Branislav Nušic -ovde

ball - BALKANSKI VLASI/AROMANI/CINCARI - Miroslav Ružica - ovde

Najbrzi i najsigurniji nacin za transfer novca -PayPal


Moskopolje-Cincarski JerusalimCopyright © 2014 CINCARI.ORG | All Rights Reserved

Design by FCP | Modified by Dragos Powered by DCS